Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Privatlivspolitik BæltFerie I/S

Generelt:

I forbindelse med eller med henblik på dit kontraktuelle forhold med BæltFerie I/S, vil BæltFerie I/S indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR og persondataloven.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Kontaktperson: Sabine og Kerstin Nickel

Adresse: Stoense Udflyttervej 12

5953 Tranekær

CVR: 18678306

Telefonnr.: Tlf.: +45 62 55 13 58

Mail: [email protected]

Website: www.baeltferie.com

Hvilke oplysninger BæltFerie I/S indsamler om dig og til hvilket formål BæltFerie I/S indsamler, behandler og opbevarer kun oplysninger, der er nødvendige med henblik på leje eller udlejning af både samt sommerhuse ved BæltFerie I/S.

Om lejer:

Når du lejer et feriehus og/ eller en båd ved BæltFerie I/S, behandles de personoplysninger du giver i

forbindelse med din booking. Typisk er der tale om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og

betalingsoplysninger.

De oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med din forespørgsel eller booking indsamles, behandles

og opbevares med henblik på at besvare dine spørgsmål og eventuelt gennemføre bookingen.

Om husejer:

Når du udlejer dit feriehus gennem BæltFerie I/S, behandles de personoplysninger du giver i forbindelse

med aftalen om udlejning. Typisk er der tale om dit navn, din adresse, telefonnummer, e-mailadresse,

bankkonto-oplysninger samt oplysninger om dit feriehus. De oplysninger vi modtager fra dig indsamles, behandles og opbevares af hensyn til formidlingsaftalen mellem lejeren og BæltFerie I/S. Hvem indsamler BæltFerie I/S oplysninger om Der indsamles informationer fra potentielle samt faktiske lejere og potentielle samt faktiske udlejere.

Det juridiske grundlag for at indsamling og behandling af dine personoplysninger

BæltFerie I/S indsamler og behandler dine personoplysninger ifølge følgende artikler i GDPR:

• Art. 6, stk. 1 (a) dit samtykke

• Art. 6, stk. 1 (b) opfyldelse af kontrakt med dig

• Art. 6, stk. 1 (c) overholde retlig forpligtelse BæltFerie I/S

• Art. 6, stk. 1 (f) BæltFerie I/S legitime interesser

De legitime interesser forfulgt af BæltFerie I/S inkluderer følgende formål: Opfyldelse af den kontraktuelle

forpligtelse med dig og dokumentationskrav. Det kan således være nødvendigt for at sikre driften af BæltFerie I/S at indsamle og behandle dine personoplysninger.

Hvem deler BæltFerie I/S dine personoplysninger med og hvorfor?

Med udgangspunkt i ovenstående formål, kan dine personoplysninger blive videregivet eller delt med

offentlige myndigheder, autoriserede rådgivere som revisorer og advokater og IT-udviklere og udbydere.

Hvor længe BæltFerie I/S opbevarer dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares så længe de er nødvendige eller påkrævet efter dansk lovgivning.

Dine rettigheder

Ifølge GDPR har du følgende rettigheder

• Ret til indsigt

• Ret til berigtigelse

• Ret til sletning

• Ret til begrænsning af behandling

• Ret til dataportabilitet

• Ret til indsigelse

Det skal bemærkes at disse rettigheder ikke altid kan håndhæves af hensyn til juridiske krav og BæltFerie

I/S legitime interesse.

Du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Borgergade 28, 5
1300 København K
Telephone: 33 19 32 00
[email protected]

Opdateret: 25. april 2020